Angorakaniner

Angorakaniner

  Mina angorakaniner väger ca 4, kg och producerar minst 500 g förstklassig spinnull per år, en tröja per kanin och år! De flesta som har angorakanin är intresserade av hantverket kring ullen. Det är ett kärt besvär att klippa en kanin om man vet att man får fin ull att spinna sedan.

  Kaninerna går ute hela året. Mina kaniner ”kjolklipps”, vilket betyder att jag klipper all förstaklassull – den på ryggen och uppe på sidorna, vid ett tillfälle. Sedan väntar jag en månad innan resten klipps, på så sätt undviks klippchock och kaninen fryser inte under vinter

  Första klippningen görs när kaninen är två månader och sedan fortsätter en att klippa kaninen var tredje månad. Det vanligaste är att klippa med sax. Jag använder en sax med böjda spetsar för att undvika att klippa kaninen i skinnet men det går bra med en vanlig frisörsax. Ullen delas in i tre klasser

  • 1:a klass är den på ryggen och sidorna
  • 2: klass är den från nedre delen av kaninen samt halsen
  • 3: klass är den under 3 cm, ren och inte filtad.