Får

Får

   För ett tag sedan köpte vi till mark till vår gård, byggde ett nytt stall och skaffade får. Det började med Jämtlandsfår, sedan blev det även Klövsjöfår, sedan blev det också Leicesterfår, sedan blev det också Finullsfår, sedan blev det också Ryafår och slutligen(?) kommer det att bli Merinofår. Vi har fåren för ullens skull och det behövs olika ull till olika ändamål. Visst är det fint att vi fått upp ögonen för att så mycket ull slängs i Sverige och att det pågår ett arbete för att ta vara på den. Sedan är det också så att vi inte har så mycket finfibrig ull i Sverige och om vi ska tillverka kroppsnära plagg är det nödvändigt att den är finfibrig så att den inte sticks.

   Jämtlandsull spinner jag som den är eller ihop med angoraulll. Klövsjöullen gjorde jag sockgarn av men det blev så mycket svinn i spinnprocessen så därför blev det ryaull i stället. Leicesterullen och finullen ska jag ha till mina spinn- och tovningskurser. Och merinoullen är en så länge en glimt i baggens öga men planen är att blanda den med angoraullen.